Systém Bausip

skladba konstrukcie NED

BAUSIP svojou konštrukciou a použitými materiálmi umožňuje podstatne ľahšiu výstavbu rodinného domu.

BAUSIP technológia je montovaná drevostavba, ktorá spĺňa najnáročnejšie podmienky, ako sú napríklad poveternostné, tepelnotechnické, statické.

Konštrukcie BAUSIP majú odhadovanú životnosť fyzicky na 100 rokov, pričom životnosť stavby najviac ovplyvňuje kvalita architektúry a projekčná časť, ďalej samotná realizácia stavebnéhho diela, kde je potrebné dbať hlavne na konštrukčné detaily.

BAUSIP svojou konštrukciou a použitými materiálmi umožňuje podstatne ľahšiu rekonštrukciu stavby, rozvodov vody a elektro, zmeny dispozície, obnovu interiéru aj exteriéru s minimálnym obmedzením užívania stavby.

BAUSIP práve týmto poukazuje na dnešnú dobu rýchleho životného tempa, technologického pokroku a v neposlednom rade sociálnej zmeny a potreby výstavby rodinných domov pre ľudí.

Loading facebook.com