Energia a spotrebaSpoločnosť BAUSIP navrhuje a stavia rodinné domy od kategórie nízkoenergetickej stavby (15 až 50 kWh/m2 rok) až po pasívnu stavbu (5 až 15 kWh/m2 rok). Tento konštrukčný systém je ideálny pre výstavbu v triede nízkoenergetických stavieb, určených pre skutočne extrémne teplotné podmienky.

Naše stavby sú navrhnuté a postavené kvalitne s potrebnou tepelnotechnickou obálkou (zateplením), oknami s izolačným trojsklom, solárnymi panelmy, rekuperáciou, prípadne tepelným čerpadlom kvôli dosiahnutiu skutočne nízkoenergetického štandardu. Práve tieto technológie a ich správne navrhnuté kombinácie sú samozrejmosťou pre spoločnosť BAUSIP, čím garantujeme, že staviame v triedach energeticky najúspornejších stavieb.

tabulka EN 1024x391

 

Nízkoenergetický dom – (NED) Nízkoenergetický dom je v súčasnosti pojem, ktorý je dosť zaužívaný a zahŕňa všetky stavby, ktoré sú z hľadiska energetickej náročnosti úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. Energetická náročnosť na vykurovanie sa pohybuje od 15 do 50 kWh/m2/rok. Túto hodnotu je možné dosiahnúť kombináciou technických a technologických opatrení ako sú:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • dostatočné zateplenie strechy a podlahy
  • výberom kvalitných okien a dverí
  • osadenie rekuperácie vzduchu a iných technológií.
  • veľmi dôležitý je kvalitný architektonický návrh, ktorý vďaka správnemu osadeniu domu na pozemku vzhľadom k svetovým stranám a hmotovo-dispozičnému riešeniu šetrí vaše úspory počas celej doby životnosti stavby.

 

Energeticky pasívny dom – (EPD) energeticky pasívne domy môžme definovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém, pretože teplo čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, vnútra povrchu zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je až o 90% nižšia v porovnaní s klasickou stavbou rodinného domu a pohybuje sa v rozmedzí 0- 15 kWh/m2/ rok. Tak nízku spotrebu energií zabezpečí domu jedine kombinácia viacerých základnych prvkov ako sú:

  • architektonický návrh: veľkú úlohu zohráva osadenie domu na pozemok a svetové strany, členitosť stavby a dispozícia. Dobre vypočítaná tepelná izolácia domu- tepelnotechnická obálka spolu s kvalitnými oknami a vstupnými dvermi: Minimálne tepelné straty a maximálne využitie tepelných ziskov zaručuje, že pasívny dom nebude závislý na aktívnom vykurovacom a chladiacom systéme.
  • použité technológie: Pri dokonalom zatesnenení domu je potrebné nútené vetranie - rekuperácia vzduchu. Pre doohrev teplej úžitkovej vody solárna zostava a tepelné čerpadlo na vykurovanie využívajúce energiu z prírodných zdrojov. To všetko sa dá kombinovať s elektrickou energiou vyrobenou zo slnečného žiarenia- fotovoltaika. Vzhľadom na technologickú vyspelosť pasívneho domu je aj jeho obstáravacia cena vyššia v porovnaní s domom v nižšom eneregetickom štandarde. Na strane druhej šetrí Vaše výdavky na energie počas platenia hypotéky a do budúcna je to Vaša renta na dôchodok, kedže ceny energií budú len stúpať.

 

 

Loading facebook.com