Stavebný systémnas system

BAUSIP používa najvyspelejšiu technológiu použivajúcu na celom svete tkzv. SIP panel = Structural Insulted Panels. Základným prvkom výroby panelu je zlepenie OSB dosák, kde jadrom medzi OSB doskami je stabilizovaný samozhášavý polystyrén. Panel má po celom obvode montážnu drážku, vytvorenú presahmi OSB dosiek cez polystyrénove jadro, ktorá slúži na prevedenie spojov týchto panelov. Panely sa výrabajú v rôznych hrúbkach, výškach a dĺžkach. Výhodou systému SIP panel je povinná certifikácia, podľa zákona o technických požiadavkách na stavebné výrobky. Systém certifikácie a dohľad “Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho s.p.” garantuje odberateľom a investorov dodržanie predpisaných vlastnosti. V roku 2004 bolo v USA povolené touto technológiou SIP panel stavať vo všetkých seizmicky ohrozených oblastiach. Keďže tento stavebnicový systém sa výraba priemyslovo a s veľkou presnosťou. Technológia výstavby BAUSIP je “suchá výstavba” nevyžaduje žiadne mimoriadne a špeciálne vybavenie staveniska.

Stavebná technológia SIP panelov má 60. ročnú tradíciu. Bola vyvinutá a poprvýkrát použitá v USA práve architektom Aldenom B. Dow. Stavebnú technológiu SIP panel použil pre bytovú výstavbu.

BAUSIP svojou konštrukciou a použitými materiálmi umožňuje podstatne ľahšiu výstavbu rodinného domu. BAUSIP technológia je montovaná drevostavba, ktorá spĺňa najnáročnejšie podmienky ako sú napríklad poveternostné, tepelnotechnické, statické a architektonické podmienky. Konštrukcie BAUSIP majú odhadovanú životnosť fyzicky na 100 rokov, pričom životnosť stavby najviac ovplyvňuje kvalita architektúry a projekčná časť, ďalej samotná realizácia stavebnéhho diela, kde je potrebné dbať hlavne na konštrukčné detaily. BAUSIP svojou konštrukciou a použitými materiálmi umožňuje podstatne ľahšiu rekonštrukciu rozvodov, zmeny dispozície, obnovu interiéru aj exteriéru s minimálnym obmedzením užívania stavby. BAUSIP práve týmto poukazuje na dnešnú dobu rýchleho životného tempa, technologického pokroku a v neposlednom rade sociálnej zmeny a potreby výstavby rodinných domov pre ľudí.

Loading facebook.com