O násBAUSIP je výsledkom našej práce- architektov a stavebných inžinierov.
BAUSIP spája súčasné požiadavky ľudí na kvalitné a efektívne bývanie.
BAUSIP je zhmotnením 3 základných elementov:

• Rozumná cena výstavby domu – nižšie náklady na výstavbu
• Nízke prevádzkové náklady- nízkoenergetický až pasívny štandard
• Elegantné, moderné a zdravé bývanie - kvalitná architektúra


Náše stavby, sú inšpirované súčasným architektonickým stvárnením domu západných a severských štátov Európy, tak ako aj naším profesným a bežným životom, stretnutiami a komunikáciou s ľuďmi o ich názoroch a potrebách. Naša primárna myšlienka bola vytvoriť dom za cenu bežného panelákového bytu so všetkými spomenutými výhodami. Je to hnací motor, ktorý nás vedie k výsledkom, akými sú rodinné domy značky BAUSIP. Bývajte aj vy už v tomto roku!


BAUSIP sa môže pochváliť CERTIFIKÁTOM SOLVENTNOSTI FIRMY, ktorý spoločnosť získala plnením podmienok a kontrolou Certifikačným orgánom.


Certifikát je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj s potenciálnymi klientmi. Sme spoločnosťou, ktorá sa preukazuje svojou finančnou stabilitou, dobrou platobnou morálkou, solventnosťou a spoľahlivosťou.

BisNode2014 2015

BAUSIP je od júna 2015 novým členom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR)

cert ZSDSR 1 

ZSD SR združuje spoločnosti v 5 sekciách, pričom do sekcie drevostavieb patrí aj spoločnosť BAUSIP, s.r.o.

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám. Okrem iného je garantom značky kvality pre drevostavby.

Spoločnosť BAUSIP s.r.o. poskytuje na všetky svoje konštrukcie 35 ročnú záruku a disponuje všetkými certifikátmi výrobkov.

Certifikat SIPsCZ

 

Loading facebook.com